Een kleinschalige dagbesteding voor ouderen met geheugen problematiek en/of dementie

Als u ontevreden bent over dagbesteding Wenshof, over mij of een andere medewerker, dan zou ik het op prijs stellen als u hierover met mij ingesprek wilt gaan. Ik sta altijd open voor kritiek, daar kunnen we van leren!

Lukt dit niet (meer), of bent u na een gesprek nog niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van KlachtenportaalZorg. Hierbij is dagbesteding Wenshof aangesloten.

Voor meer informatie gebruik onderstaande link:

www.klachtenportaalzorg.nl