Een kleinschalige dagbesteding voor ouderen met geheugen problematiek en/of dementie

Het idee achter Wenshof

Er vinden veranderingen plaats binnen de zorgmaatschappij met betrekking tot ouderen. Zo is het idee dat, de ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, een grote verandering. Dit is een prima gedachte, want het is erg moeilijk om op latere leeftijd te moeten verhuizen en je vertrouwde omgeving in te moeten ruilen voor een appartement binnen een zorginstelling. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat er vaak een grote belasting voor de mantelzorger(s) ontstaat. Soms dreigt deze belasting om te slaan in overbelasting.

Graag wil ik een bijdrage leveren aan deze kwetsbare doelgroep. Daarnaast wil ik ook de kwetsbare groep van mantelzorgers ondersteunen, want het is een zware taak om 24uur per dag voor je naaste te zorgen. Dit gaat vaak gepaard met zeer veel liefde, maar de kans op overbelasting van beide partijen is groot.

Om deze reden ben ik een kleinschalige dagbesteding gestart.