Een kleinschalige dagbesteding voor ouderen met geheugen problematiek en/of dementie

Dagbesteding Wenshof is een erkend leerbedrijf. Dit betekend dat er goedkeuring is vanuit het SBB om stagiaires op te vangen en te begeleiden.

De opleiding zorg en welzijn niveau 2 past het beste binnen dagbesteding Wenshof. Aansluitend op de praktijkopdrachten.

Wilt u meer informatie neemt dan contact op via info@wenshof.nl